Vad är nässelutslag?

Nässelutslag (Urtikaria) är kliande och lite svullna fläckar som ofta har ett blekt centrum och röd kant (kallas kvaddlar). De uppstår plötsligt och oftast kommer de och går under några timmar – dagar.

Nässelutslag

Nässelutslag

En del kan samtidigt få djupare svullnader i huden, s.k. angioödem. Dessa kan uppkomma var som helst på kroppen men oftast runt ögon och i läppar.

Nässelutslag Angioödem Nässelutslag Angioödem

Att urtikaria kallas nässelutslag beror på att det liknar det utslag som uppkommer när man bränt sig på en brännässla (brännässlans latinska namn är Urtica dioica). Svåra utbrott kan medföra feber (nässelfeber) och ledvärk. Vid urtikaria frisätts ämnen i huden som vidgar blodkärlen samtidigt som ytliga nervtrådar i huden aktiveras och det börjar klia. Det mest kända av dessa ämnen är histamin och därför används läkemedel vid urtikaria som blockerar histamin, så kallade antihistaminer.

Varianter av urtikaria

Urtikaria kan delas upp i akut eller kronisk form. Urtikaria kallas akut då den försvinner inom 6 veckor medan kronisk urtikaria kvarstår i mer än 6 veckor. Den kroniska formen kan vara spontan eller inducerbar. En person kan ha flera former av urtikaria.

Kronisk spontan urtikaria

Utslagen kan komma dagligen eller någon gång i veckan. Ibland finns samtidigt angioödem (svullnader). Den är vanligare förekommande i medelåldern och kvinnor drabbas oftare än män.

Kronisk urtikaria självläker med tiden och man räknar med att hälften blir besvärsfria inom ett år. För en mindre grupp kan sjukdomen pågå under flera år och medföra stor påverkan på livskvaliteten. Att ställa diagnosen är inte svårt men orsaken till kronisk spontan urtikaria finner man sällan.

Kronisk urtikaria behandlas som akut urtikaria med antihistaminer men det krävs oftast längre behandling. I en del fall behöver man öka dosen antihistamin men detta skall ordineras av läkare. Om man fortfarande har symtom finns andra läkemedel som förskrivs av en hud- eller allergispecialist. 

Kronisk inducerbar urtikaria

(tidigare kallad fysikalisk urtikaria) är en grupp av urtikaria-varianter som har långdraget förlopp och orsakas av olika fysikaliska stimuli.

  • Dermografism/skrivhud: Vid skav och rivning mot huden uppstår en röd svullen fläck vars form beror på vilken beröring som framkallat den. Klådan gör att man ofta river sig och då får mer klåda vilket kan leda till att en ond cirkel uppstår.
  • Köldurtikaria utlöses av lokal eller helkroppsnedkylning. Kyla och blåst gör att huden inom några minuter blir röd, svullen och kliar på nedkylda områden. Kalla drycker och glass kan ge svullnad i halsen.
  • Kolinerg (ansträngnings-) urtikaria är små röda kliande knottror som uppkommer när kroppstemperaturen stiger på grund av värme och kroppsansträngning.
  • Tryckurtikaria är en sällsynt form av urtikaria som lokaliseras till hudområden där t.ex. ryggsäck, axelrem, skor eller annat tryckt mot huden. Reaktionen uppkommer först några timmar efter trycket och kan kvarstå något dygn.

 

TÄNK PÅ

  • Om du drabbas av urtikaria så finns behandling att få, både vid akut och kronisk urtikaria. Vänd dig till din vårdcentral eller till specialist.
  • Chansa inte – misstänker du allergi och andingsbesvär: sök akutvård!

Filmen ger en kort information om sjukdomen nässelutslag (urtikaria), symtom och vart du kan vända dig för behandling.

Se filmen