Symtom på nässelutslag

Några vanliga symtom vid nässelutslag, urtikaria, är lite svullna kliande utslag (kvaddlar) med ett blekt centrum och röda kanter, och/eller klåda, dagliga eller återkommande utbrott, ofta utan någon bakomliggande orsak, och ibland angioödem (svullnad i hudens djupare lager). 

Vilka är symtomen på kroniska nässelutslag?

Några av de vanligaste symtomen på kroniska nässelutslag är: 1,3

 • Svullna utslag (kvaddlar) med varierande form, ofta med ett blekt centrum och röd kant. De kan också flyta ihop och bilda större, svullna områden.
 • Kliande utslag som uppkommer snabbt
 • Utslaget försvinner och återkommer på olika delar av kroppen
 • Svullnader i hudens djupare skikt (angioödem)
 • Pågår i minst 6 veckor

Kroniska nässelutslag kan upplevas olika från person till person.2

 • 29–65 % får bara utslag/klåda
 • 33–67 % får utslag/klåda och svullnad
 • 1–13 % får bara svullnad

Vad utlöser nässelutslag?

Det finns inga specifika saker som kan anses vara den allmänt utlösande faktorn för nässelutslag, men några vanliga utlösande faktorer kan vara: 3

 • Läkemedel
 • Luftvägsinfektioner
 • Matallergier (t.ex. nötter, mjölk, fisk och ägg)
 • Svett
 • Temperaturförändringar
 • Stress
 • Friktion mot huden
 • UV-strålning
 • Fysisk ansträngning

Hos cirka 50 % av de som har akuta nässelutslag och upp till 90 % av de som har kroniska nässelutslag förblir orsaken okänd, så kallad spontan urtikaria. 5,6

Referenser:

1. Sánchez-Borges M, Asero R, Ansotegui IJ et al. Diagnosis and treatment of urticaria and angioedema: a worldwide perspective, World Allergy Organ J 2012;5(11):125-147.
2. Maurer M, Weller K, Bindslev-Jensen C et al. Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria. A GA²LEN task force report, Allergy 2011;66(3):317-330.
3. Netdoktorpro.se: https://www.netdoktorpro.se/hud-venereologi/medicinska-oversikter/urtikaria/
4. Kulaga CJ & Beajow M, Chronic urticaria as a manifestation of hyperparathyroidism: A case study, Journal of Clinical and Translational Endocrinology: Case Reports 2018;8:5-6.
5. Criado PR, Criado RFJ, Maruta CW et al. Chronic urticaria in adults: state-of-the-art in the new millennium, An Bras Dermatol 2015;90(1):74-89.

Uppdaterad: 14-06-2019