Behandling

Målet med behandlingen är att bli fri från symtom, alltså varken ha klåda, utslag eller svullnad (angioödem).

Medicinsk vård vid nässelutslag (urtikaria)

Akut urtikaria behandlas med icke-sederande antihistamin. Kronisk urtikaria behandlas på samma sätt med icke-sederande antihistamin. Om symtom kvarstår efter 2 veckors behandling kan dosen ökas av en läkare. I de fall symtom kvarstår, trots dosökning, bör en hudläkare / specialist rådfrågas.

Kontakta läkare

Det är viktigt att du tar ansvar över din sjukdom och är förbered vid kontakt med sjukvården. Målet med behandlingen är att bli symtomfri!

Om du förklarar vad dina besvär är kan din läkare enklare ta beslut om behandling och avgöra vad nästa steg bör vara för att uppnå symtomfrihet.

Tala om för din läkare hur dina utslag påverkar din vardag både fysiskt och känslomässigt. Beskriv hur det är att leva med sjukdomen, t ex har du svårt att sova på grund av klåda eller undviker du sociala situationer. Berätta också hur detta påverkar ditt liv - man ska inte behöva gå runt och må dåligt. För att följa och dokumentera sjukdomen över tid kan en enkel app vara till hjälp och underlätta diskussionen med din läkare - läs mer här.

Om du kommer väl förberedd till ditt läkarbesök och har en ärlig och öppen dialog med din läkare, så ökar möjligheten att få rätt behandling.

Det finns hjälp att få - kontakta läkare om:

  • Nässelutslag (urtikaria) påverkar din vardag och dagliga rutiner eller aktiviteter

  • Nässelutslag (urtikaria) påverkar dig i sociala situationer och du känner dig obekväm

  • Om din nuvarande behandling inte gör dig symtomfri - målet är att vara symtomfri

Frågor att ta med till din läkare

Här nedan listas ett antal frågor att fundera på inför ditt läkarbesök. Du kan även skriva ut dessa frågor och ta med till ditt läkarbesök.

Boka tid med din läkare

Kontakta sjukvården för att få hjälp. På 1177 Vårdguiden finns kontaktuppgifter till olika vårdgivare i Sverige.

Klicka här för att gå vidare till 1177 Vårdguiden.