Vanliga frågor

Här kan du få svar på många av dina frågor och funderingar om nässelutslag. Vi vill nämligen hjälpa dig att förstå och ta kontroll över dina nässelutslag, så att du kan prata med din läkare på rätt sätt och få den behandling som passar bäst för dig. 

Uppdaterad: 14-06-2019

Kan man få nässelutslag av stress?

Det är oklart om stress i sig kan orsaka nässelutslag, men stress kan helt klart påverka sjukdomen1.

 

Studier har visat höga stressnivåer hos personer som lider av nässelutslag och de som har sjukdomen har ofta upplevt stressande situationer omedelbart innan de fick den1. Bland annat har man kommit fram till att det går att få akuta nässelutslag av mycket stressande upplevelser3.

 

Stress kan påverka omfattning och försämring av utslagen, samt intensiteten hos klådan2. Stressande ekonomiska, personliga eller arbetssituationer kan bidra till att kronisk urtikaria försämras3. Det kan leda till att man kliar mer på utslagen, vilket i sin tur försämrar sjukdomen och leder till ännu mer stress.

Referanser:

  1. Maurer M, Weller K, Bindslev-Jensen C et al. Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria. A GA²LEN task force report, Allergy 2011;66(3):317-330.
  2. Ograczyk-Piotrowska A, Gerlicz-Kowalczuk Z, Pietrzak A et al. Stress, itch and quality of life in chronic urticaria females, Advances in Dermatology and Allergology 2018;35(2):156-160.
  3. Deacock SJ, An approach to the patient with urticaria, Clin Exp Immunol 2008;153(2):151-161

Varför får man nässelutslag?

Nässelutslag eller urtikaria uppstår genom frisättning av specifika ämnen som påverkar hudens blodkärl.1 I de allra flesta fall får man nässelutslag när hudens mastceller frisätter ett ämne som kallas histamin, som framför allt är verksam vid olika immunreaktioner. Därför behandlar man ofta nässelutslag med läkemedel som kallas antihistaminer.

 

Det är ofta svårt att ange specifika saker som den utlösande faktorn för nässelutslag, men några vanliga utlösande faktorer kan vara:

       • Läkemedel
       • Luftvägsinfektioner
       • Matallergier (t.ex. nötter, mjölk, fisk och ägg)
       • Svett
       • Temperaturförändringar
       • Stress
       • Friktion mot huden
       • UV-strålning
       • Fysisk ansträngning

 

Hos cirka 50 % av de som har akuta nässelutslag och upp till 90 % av de som har kroniska nässelutslag förblir orsaken okänd, så kallad spontan urtikaria.3,4

Referenser:

  1. Netdoktorpro.se: https://www.netdoktorpro.se/hud-venereologi/medicinska-oversikter/urtikaria/
  2. Kulaga CJ & Beajow M, Chronic urticaria as a manifestation of hyperparathyroidism: A case study, Journal of Clinical and Translational Endocrinology: Case Reports 2018;8:5-6.
  3. Criado PR, Criado RFJ, Maruta CW et al. Chronic urticaria in adults: state-of-the-art in the new millennium, An Bras Dermatol 2015;90(1):74-89.

Smittar nässelutslag?

Nej, nässelutslag smittar inte.

 

Urtikaria eller nässelutslag är en relativt vanlig hudsjukdom som kännetecknas av svullna utslag (kvaddlar), och/eller klåda, och/eller angioödem (svullnad i hudens djupare lager).1 Nässelutslag är flyktiga, vilket innebär att de enskilda kvaddlarna uppstår och försvinner inom loppet av 24 timmar och kan pågå i upp till 6 veckor.1 Vid kronisk urtikaria har du ihållande utslag i mer än 6 veckor.1

 

I de flesta fall är orsaken till att man får nässelutslag okänd, men det finns en rad olika faktorer som kan ge upphov till utslagen. Några exempel på sådana faktorer är allergiska reaktioner, infektioner, svett eller friktion mot huden.1

 

Därmed är det möjligt för två personer att få nässelutslag av samma utlösande faktor, men det är inte möjligt att få nässelutslag av en annan person som har nässelutslag.

Referenser:

  1. Netdoktorpro.se: https://www.netdoktorpro.se/hud-venereologi/medicinska-oversikter/urtikaria/

När bör man kontakta en läkare?

Nässelutslag är flyktiga och i många fall försvinner utslagen av sig själva inom loppet av 24 timmar. Därför är det inte alltid nödvändigt att söka medicinsk hjälp. Men du bör kontakta en läkare om:1

       • Du får våldsamma utbrott av utslag som snabbt blir större och kliar kraftigt.
       • Utslagen håller i sig i mer än 24 timmar.
       • Du får svårt att andas
       • Om du känner tilltagande allmänna symtom som t ex illamående eller yrsel.
       • Du får svullnad i ögon eller mun/svalg.
       • Du eller ditt barn får en allergisk reaktion.

 

Det finns medicinsk behandling mot nässelutslag och målet är att du ska bli helt symtomfri. Läs mer om behandlingen här.

Referenser:

  1. Vårdguiden 1177.se: https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Nasselutslag/